Nhảy đến nội dung

1. Người mua chưa đăng kí tài khoản tại id.idfood.net

 • Bước 1:  Truy cập website id.idfood.net và lựa chọn sản phẩm cần mua
 • Bước 2:  Ấn nút “Mua luôn” nếu muốn mua nhanh. Hoặc ấn vào xem chi tiết sản phẩm, nhập số lượng muốn mua và ấn mua ngay.
 • Bước 3:  Vào “Giỏ hàng”. Kiểm tra các sản phẩm muốn mua. Tại đây bạn có thể sửa đổi số lượng sản phẩm sau đó ấn nút “Cập nhật giỏ hàng” để tiến hành tính lại tiền.

 • Bước 4: Ấn nút “Tiến hành thanh toán” để chuyển đến trang thanh toán.

+ Điền đầy đủ các thông tin đặt hàng

+ Lựa chọn hình thức thanh toán

+ Nếu bạn muốn tạo tài khoản mới để lần sau mua hàng thì cần nhập vào địa chỉ email và chọn “Tạo tài khoản mới”. Một đường link để thiết lập mật khẩu đăng nhập sẽ được gửi vào trong email của quý khách. Vui lòng kiểm tra và tiến hành đặt mật khẩu đăng nhập.

 • Bước 5: Chọn ” Tiến hàng đặt hàng”.
 • Bước 6: Sử dụng tài khoản và mã đơn hàng để kiểm tra trạng thái đơn hàng của bạn.

2. Người mua đã đăng kí tài khoản tại id.idfood.net

 • Bước 1: Truy cập website id.idfood.net. Đăng nhập tài khoản đã đăng kí và lựa chọn sản phẩm cần mua
 • Bước 2:  Ấn nút “Mua luôn” nếu muốn mua nhanh. Hoặc ấn vào xem chi tiết sản phẩm, nhập số lượng muốn mua và ấn mua ngay.
 • Bước 3:  Vào “Giỏ hàng”. Kiểm tra các sản phẩm muốn mua. Tại đây bạn có thể sửa đổi số lượng sản phẩm sau đó ấn nút “Cập nhật giỏ hàng” để tiến hành tính lại tiền.
 • Bước 4: Chọn ” Tiến hàng đặt hàng"
 • Bước 5: Theo dõi đơn hàng