Hỗ trợ khách hàng

024-6663-7075

Điều khoản vận chuyển

Loại hình dịch vụ bưu chính

Chúng tôi cung cấp các lựa chọn và tính năng khác nhau và để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của từng khách hàng.

Không giới hạn về trọng lượng Công ty TNHH Cổng thông tin số chấp nhận kích thước thông thường của bưu chuyển phát nhanh là bất kì chiều nào của bưu gửi cũng không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. Giữa trọng lượng thực và trọng lượng thể tích của bưu gửi trọng lượng lớn hơn sẽ được chọn để tính cước.

Thời gian, địa điểm, phương thức và chất lượng cung ứng dịch vụ

– Thời gian: 8h – 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước Việt Nam).

– Địa điểm: Tại các điểm cung ứng dịch vụ của Công ty TNHH Cổng thông tin số

– Phương thức cung ứng: Công ty TNHH Cổng thông tin số tự tổ chức cung ứng dịch vụ

– Chất lượng dịch vụ bưu chính: Công ty đảm bảo đúng chất lượng dịch vụ đã công bố công khai cho quý khách hàng.

Quy định chung về việc nhận gửi bưu phẩm bưu kiện:

Hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát của Công ty TNHH Cổng thông tin số tuân thủ quy định của Luật Bưu chính 2010. Công ty TNHH Cổng thông tin số không nhận vận chuyển những vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh cấm xuất khẩu hay những vật phẩm, hàng hóa mà nhà nước cấm nhập khẩu.

Quyền lợi và trách nhiệm của người gửi:

(1) Người gửi phải khai báo đúng và đầy đủ lên trang web idfood.vn và cung cấp các giấy tờ liên quan để hệ thống in phiếu gửi;

(2) Đảm bảo tính hợp pháp của bưu gửi;

(3) Gói bọc đảm bảo an toàn cho hàng hóa;

(4) Thanh toán đầy đủ mọi khoản cước phí theo quy định của Công ty TNHH Cổng thông tin số;

(5) Người gửi có quyền khiếu nại và yêu cầu Công ty TNHH Cổng thông tin số thường thiệt hại vật chất theo quy định của Công ty TNHH Cổng thông tin số được quy định tại mục 4;7.

Trách nhiệm của Công ty TNHH Cổng thông tin số:

(1) Kiểm tra nội dung của bưu gửi là gói kiện hàng hóa trước khi chấp nhận.

(2) Có quyền từ chối phục vụ nếu phát hiện bưu gửi vi phạm pháp luật;

(3) Bảo đảm an toàn cho bưu gửi kể từ khi nhận gửi đến khi phát cho người có quyền nhận:

(4) Giải quyết khiếu nại và bồi thường theo quy định.

Miễn trừ trách nhiệm: Công ty TNHH Cổng thông tin số không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

(1) Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, chiến sự.

(2) Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát do các cơ quan có thẩm quyền tịch thu;

(3) Bưu gửi không phát được do lỗi của người gửi;

(4) Khiếu nại qua thời gian quy định,

(5) Những hàng hóa bị hư hại do đặc tính tự nhiên,

(6) Những thiệt hại gián tiếp phát sinh do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.

Mức bồi thường của Công ty TNHH Cổng thông tin số:

– Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ:

Bồi thường từ 04 – 08 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng.

– Trường hợp vi phạm hợp đồng đã giao kết do không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính;

– Trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi một phần: Mức bồi thường được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế và mức thiệt hại được tính theo giá trị thị trường tại thời điểm gửi nhưng không vượt quá mức bồi thường trong trường hợp bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ.

– Trường hợp khai giá hàng hóa. Mức bồi thường tối đa theo quy định dưới đây. Tuy nhiên, Công ty TNHH Cổng thông tin số luôn đảm bảo mức quy định tối thiểu phù hợp với Điều 40 Luật bưu chính và Điều 25 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

11.PNG

Quy định về việc phát và xử lý phiếu gửi:

Nếu không có nhu cầu đặc biệt bưu gửi chuyển phát nhanh sẽ được Công ty TNHH Cổng thông tin số phát tại địa chỉ người nhận, tối đa 3 lần. Đối với địa chỉ là các tổ chức cơ quan, đoàn thể, cứ thực hiện phát đến bộ phận văn thư hành chính, thường trực, bảo vệ hoặc người được ủy quyền. Mọi trường hợp không phát được do sai thiếu thông tin về địa chỉ nhận mà người gửi không thể bổ sung thông tin chính xác 48 giờ sau khi đã được thông báo.

Công ty TNHH Cổng thông tin số chỉ thực hiện việc đồng kiểm nội dung bên trong bưu gửi khi có thỏa thuận đặc biệt với người gửi hoặc khi bưu gửi có dấu hiệu bị bóp méo, suy chuyển tại thời điểm phát bưu gửi.

Quy định về việc khiếu nại và việc xử lý khiếu nại:

– Thời hiệu khiếu nại và thời gian giải quyết thực hiện theo quy định của Công ty TNHH Cổng thông tin số và phù hợp với Điều 38 Luật bưu chính

– Mọi khiếu nại về việc mất mát suy chuyển hay hư hỏng nội dung của bưu gửi được chấp nhận tại thời điểm phát bưu gửi phải kèm theo biên bản hiện trạng có xác nhận của nhân viên Công ty TNHH Cổng thông tin số sau khi bưu gửi đã được giao.

Công ty TNHH Cổng thông tin số không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh sau đó.

Tham chiếu cơ sở: Luật Bưu chính 2010 và Nghị định 47/2011/NĐ-CP